NIVALAN APENÄYTÖS

31.1.2020

Nivalan apenäytös 31.10.2019 (lähde Koneviesti)

 

Testin tarkoitus ja tavoitteet:

Nivalan seosrehupäivän ja työnäytöksen tarkoituksena oli esitellä apevaunujen toimintaa käytännön työssä, ja samalla selvittää erimerkkisten ja -tyyppisten vaunujen ja säätöjen vaikutusta sekoitustulokseen. Vaunun ominaisuuksilla sekä varsinkin kuljettajan tekemillä säädöillä ja sekoitusajan pituudella on ratkaiseva vaikutus appeen laatuun ja sitä kautta suoraan tuotannon kannattavuuteen.

 

Miten testi toteutettiin?

Jokaisen vaunun tekemästä seoksesta otettiin näytteitä sekoituksen eri vaiheissa. 10, 15 ja 20 minuutin kohdalla ProAgria Oulun ruokinta-asiantuntijat mittasivat rehuseoksen ja silpun kokojakauman Penn State Particle Separator -kokojakauman rehuseulalla. Lisäksi rehua kerättiin läpinäkyvään putkeen, jossa olevasta rehusta asiantuntijat kertoivat havaintojaan omalla osastollaan.Vaunujen teknisten ominaisuuksien mittaamisesta vastasi Koneviesti. Mittauskohteina olivat traktorin polttoaineen kulutus, tehontarve ja ulosoton liikkeellelähtömomentti, kun vaunu on lastattuna. Mittaukset tehtiin identtisten sekoitustraktorien can-väylältä Eurofins Expert Servicesin toimittamalla mittauslaitteistolla.

 

Testiin osallistujat:

Tapahtumassa olivat mukana kaikki Suomen markkinoilla olevat merkit yhtä lukuun ottamatta. Vaunujen malli- ja varustevalikoima on laaja, minkä vuoksi Koneviesti keskittyi suosituimpaan vaunutyyppiin ja kokoluokkaan.

 

Kävijämäärä:

Kävijöitä tapahtumassa oli päivän mittaan yli tuhat. Tapahtuma herätti alan ammattilaisissa todella suurta mielenkiintoa, ja varsinkin apevaunuinvestointia harkitsevat olivat erittäin valppaina paikalla. Työnäytöksille tuntuukin olevan runsaasti kysyntää, kunhan näytteillä oleva konetyyppi, tässä tapauksessa apevaunut, ovat riittävän kattavasti edustettuna.